מילוי שחור בינוני לעט ספייספן

29

לעולם אי אפשר לדעת מתי תהיו חייבים לכתוב משהו – עטי ספייספן פועלים בכל מצב,
תוכננו לעבודה בתנאים הקיצוניים של שהות אסטרונאוטים בחלל!
העטים כותבים בכל מצב – הפוך, על שמן ובמגוון תנאים קיצוניים אחרים.

  • מילוי שחור דק לעטי ספייספן

  • ספייספן - העט שכותב בכל מצב

    ספייספן