לדרמן תוספת הארכה לערכת ביטים

99

להאריך את טווח ההגעה שלך. המאריך של לדרמן מתאים לכל הכלים בעלי מתאם ביטים, ומתאים לכל הביטים של לדרמן וגם לביטים רגילים.