Verified
סוקולוב 6, הרצליה, ישראל
סוקולוב 6, הרצליה, ישראל